Påmeldingsskjema foreldre

Motta informasjons- og undervisningsmateriell for bruk hjemme med egne barn

Global Money Week arrangeres over hele verden i perioden 25-31 mars 2019. Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare gjennom morsomme og interaktive aktiviteter.
 
Årets slagord er: «Lære. Spare. Tjene.» Mer spesifikt ønsker vi med dette at unge skal få kunnskapen og utvikle ferdighetene til å ta gode finansielle beslutninger gjennom livet.
 
Vi håper alt materiale er klart i løpet av mandag 18.mars for bruk uken etter og sendes senest 22.mars.

Alle som mottar materiale, vi få en kort anonym spørreundersøkelse uken etter for å kunne evaluere opplegget. Håper dere tar dere tid til å svare.

Informasjon

Tid
Fra mandag 25. mars 2019 kl. 00.00
Til fredag 29. mars 2019 kl. 22.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}